Aine ki tarah bewafa


“Tu bhi Aine ki tarah bewafa nikla 😢 Jo samne aya usi ka ho gaya 😞 💔”

Tu bhi Aine ki tarah bewafa nikla 😢
Jo samne aya usi ka ho gaya 😞 💔


Comments