Ansu bhi Bewafa


“Hota hai apni ankh ka ansu bhi Bewafa, 😢 Wo bhi nikalta hai to kisi or ke liye 💔 💘 “

Hota hai apni ankh ka ansu bhi Bewafa, 😢
Wo bhi nikalta hai to kisi or ke liye 💔 💘


Comments