Kuch to shrafat seekh le aye mohabbat tu shrab se, botal par kam se kam likha to hota h ki “main jaanleva hoon”


“Kuch to shrafat seekh le aye mohabbat tu shrab se, botal par kam se kam likha to hota h ki “main jaanleva hoon””

Kuch to shrafat seekh le aye mohabbat tu shrab se, botal par kam se kam likha to hota h ki “main jaanleva hoon”


Comments